Bitcoin is geen geldmiddel, wel ruilmiddel

Bitcoin is geen geldmiddel, wel ruilmiddel

In het eerste Bitcoin-gerelateerde civiele vonnis in Nederland heeft de Rechtbank Overijssel geoordeeld dat de btcoin geen geld in de zin van het Burgerlijk Wetboek is. De procedure draaide om de vraag wat de schade is wanneer een overeenkomst tot betaling van een bedrag in bitcoins niet nagekomen wordt.