Providers niet aansprakelijk voor illegale Usenet-content

Providers niet aansprakelijk voor illegale Usenet-content

Usenet is bij sommigen bekend als de voorloper van internet; anderen kennen de berichtenuitwisseldienst vooral als vindplaats van illegale content. Rechthebbendenorganisaties (zoals BREIN) gaan dan ook al jaren de strijd aan met partijen die Usenet gebruiken voor illegaal downloaden, én met tussenpersonen die verbinding met Usenet bieden, zoals ISPs. Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat tussenpersonen gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid, mits zij een effectief notice & takedown-beleid voeren.