Aankondiging overeenkomst te willen opzeggen is geen rechtsgeldige opzegging

Aankondiging overeenkomst te willen opzeggen is geen rechtsgeldige opzegging

Afnemer heeft aan leverancier opdracht verleend voor levering van een computerservice. Leverancier heeft de FENIT-voorwaarden overhandigd. Daarin staat een opzegtermijn van drie maanden. Afnemer liet op enig moment weten dat zij wenste te eindigen, samen met(enkele maanden later) een e-mail om op te zeggen. Leverancier beschouwde de aankondiging noch de e-mail als geldige opzegging en bracht de opzegtermijn in rekening. De arbiter wijst dit toe.