Provider hoeft geen inzage te geven in gegevens illegale downloaders

Provider hoeft geen inzage te geven in gegevens illegale downloaders

Internetprovider Ziggo hoeft geen gegevens van abonnees aan een filmdistributeur te verstrekken. De distributeur had om de NAW-gegevens van 377 IP-adreshouders gevraagd omdat uit onderzoek bleek dat vanaf die adressen illegaal een film was gedownload.
De rechter geeft eiser op alle punten gelijk. Toch hoeft Ziggo de gegevens niet af te staan, omdat er ook een belangenafweging moet worden gemaakt. Die valt niet in het voordeel van de distributeur uit, omdat onvoldoende duidelijk is gemaakt op welke wijze zij de IP-adreshouders wil benaderen.