Burgemeesters in cyberspace

Burgemeesters in cyberspace

Burgemeesters zitten met de handen in het haar bij online incidenten met repercussies voor de openbare orde. Zij zijn nauwelijks in staat om hun openbare-ordebevoegdheden online te laten gelden. Bij de toepassing van offline bevoegdheden op online vraagstukken wordt op een drietal knelpunten gestuit.
Ten eerste houden digitale dreigingen zich niet aan de fysieke gemeentegrenzen. Een burgemeester mag echter met zijn bevoegdheden van oudsher alleen binnen zijn eigen gemeente optreden. Wanneer iemand uit een andere gemeente oproept tot een massale samenkomst, is de burgemeester van de ontvangende gemeente niet bevoegd om dat te voorkomen.
Ten tweede betekent ingrijpen al snel een ontoelaatbare inbreuk op grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.
Ten derde is het bij dreigende berichtgeving via het internet lastig om in te schatten wat de gevolgen op straat kunnen zijn. Dat maakt de verantwoording bij een eventueel ingrijpen lastig.