EU-Verordening data governance

EU-Verordening data governance

Een nieuwe EU-verordening die ziet op data governance wil bereiken dat bedrijven en overheden over meer data kunnen beschikken en tegelijkertijd dat burgers en bedrijven de gegevens die zij produceren, beter kunnen beheren. De verordening poogt een kader te bieden voor de governance van data in Europa en te garanderen dat houders van data vrij kunnen beslissen of zij hun gegevens al dan niet beschikbaar stellen.