Richtlijn voor sanctionering van schending van essentiŽle informatieplichten gewijzigd

Richtlijn voor sanctionering van schending van essentiële informatieplichten gewijzigd

De Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten is een belangrijk hulpmiddel voor rechters bij zaken die raken aan bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van consumenten bij op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, zoals telefonisch tot stand gekomen overeenkomsten of aankopen in een webshop. Naar aanleiding van het Tiketa-arrest van het Hof van Justitie is die richtlijn gewijzigd.