Eindarrest in bijna 20 jaar lopende zaak over de Tripp Trapp kinderstoel

Eindarrest in bijna 20 jaar lopende zaak over de Tripp Trapp kinderstoel

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de vormgeving van de Tripp Trapp kinderstoel in hoge mate bepalend is voor de gebruikskenmerken van de kinderstoel: de vorm maakt de stoel juist zo geschikt voor zijn functie als kinderstoel. Dat betekent, gelet op Europese en Benelux-regels, dat die vorm niet gemonopoliseerd mag worden door een merk. Wel is de Tripp Trapp auteursrechtelijk beschermd.