De eerste ervaringen met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De eerste ervaringen met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

In oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Met deze wet is de richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie in Nederland geïmplementeerd. In deze blog een korte impressie van de eerste gerechtelijke ervaringen met de nieuwe wet.