Proceskostenveroordeling in IE-zaken: casuïstische rechtspraak en verschillende uitleg

Proceskostenveroordeling in IE-zaken: casuïstische rechtspraak en verschillende uitleg

In de drie zaken die in deze noot worden besproken, staat een auteursrechtinbreuk op één of meerdere foto's centraal en doen eiseressen tevergeefs een beroep op artikel 1019h Rv waarin de volledige proceskostenveroordeling is neergelegd.
Er bestaat helaas nog geen helderheid over de toepassing van dit artikel. Sinds 2006 moeten wij ons zien te redden met casuïstische rechtspraak en verschillende uitleg over de begrippen 'desgevorderd', 'billijkheid' (slaat op de vraag of de toewijzing van de kostenveroordeling billijk is) en 'redelijk en evenredig' (slaat op de vraag of de hoogte van de kosten redelijk en evenredig zijn). Dat valt niet mee.