Nieuw arbitragehof voor geschillen met betrekking tot beeldende kunst

Nieuw arbitragehof voor geschillen met betrekking tot beeldende kunst

The Court of Arbitration for Art (CAfA) is opgericht door het Nederlands Arbitrage Instituut. Geschillen kunnen zien op alle relevante onderwerpen, zoals echtheid, fraude, auteursrecht, vergunningen en overeenkomsten omtrent kunstwerken. De voertaal is Engels. Geschillen in de internationale kunstwereld kunnen daarmee in Nederland worden opgelost. Dat is mogelijk indien beide partijen kiezen voor beslechting via CAfA. Voorgestelde contractbepalingen staan op de website.