Co-auteursrecht

Co-auteursrecht

Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak in teamverband verricht en resulterende vakpublicaties kennen soms vele vaders. De Auteurswet regelt co-auteurschap niet uitdrukkelijk. Daarom heeft de medische professie zelfregulerend opgetreden, door een norm te ontwikkelen die inhoudt dat het auteursrecht toekomt aan diegenen die een wezenlijke intellectuele bijdrage hebben geleverd aan de opzet van het onderzoek of aan de vergaring, analyse en interpretatie van de data die bij het onderzoek worden gebruikt. Deze norm is, als soft law, ook in rechte van belang.