Benelux-Gerechtshof wordt bevoegd voor geschillen rond merken