'Naburige rechten hebben hun tijd gehad'

'Naburige rechten hebben hun tijd gehad'

We zijn er de afgelopen 25 jaar geleidelijk aan gewend geraakt, maar laten we er geen doekjes om winden: er is veel mis met de naburige rechten. Allereerst natuurlijk de naam: rechten die kennelijk zo weinig identiteit hebben, dat ze slechts door hun verwantschap met een ander recht—het auteursrecht—kunnen worden aangeduid. Andere IE-rechten dragen trots hun eigen naam: het octrooirecht, het modellenrecht, het merkenrecht, zelfs het databank(en)recht. 'Naburige' rechten, dat kon natuurlijk nooit wat worden.