Voorzienbaarheid planschade

Voorzienbaarheid planschade

Eén van de hoofdregels bij planschade is dat schade die voorzienbaar is op het moment van aankoop van het onroerend goed op grond van artikel 6.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening niet voor vergoeding in aanmerking komt. Uit deze uitspraak van de Raad van State volgt dat het voor deze voorzienbaarheid ook van belang is wat binnen de voorloper van het vigerend bestemmingsplan planologisch mogelijk was.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen