Kosteloos gebruik: geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

Kosteloos gebruik: geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is er sprake van kosteloos gebruik door een ieder (in casu van een openbaar toegankelijke skatebaan), waardoor er geen sprake is van een inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wm. Om die reden geldt geen vergunningplicht. Het gebeurt niet vaak dat de Afdeling vanwege kosteloos gebruik stelt dat geen sprake is van een inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wm.