Curieuze uitspraak over spoedeisend belang bij schorsing van een omgevingsvergunning

Curieuze uitspraak over spoedeisend belang bij schorsing van een omgevingsvergunning

De Raad van State oordeelt dat verzoekers, aangezien de bouw nog gaande is, zij pas negatieve gevolgen zullen ondervinden van het gebouw na ingebruikname én voordien uitspraak wordt verwacht in de beroepprocedure, geen spoedeisend belang hebben bij een schorsing van de vergunning. Een wellicht in eerste instantie goed te volgen redenering. Maar bij nader inzien merkwaardig, want doet deze situatie zich niet (bijna) altijd voor bij een omgevingsvergunning voor bouwen?