Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, fasering en aansprakelijkheid

Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, fasering en aansprakelijkheid

In contracten over gebiedsontwikkeling komen vaak planningen voor, onder meer over het doorlopen van ruimtelijke procedures. Als een gemeente een indicatieve planning overeenkomt met de plicht om zich in te spannen om de termijnen te halen, dan kan men die termijnen niet eenzijdig aanpassen als men meent dat dit politiek/bestuurlijk gezien wenselijk is.