Verzoek om handhaving op de plicht tot actualiseren van een bestemmingsplan?

Verzoek om handhaving op de plicht tot actualiseren van een bestemmingsplan?

Een bizarre zaak: appellant deed een wel heel bijzonder beroep op de handhavingsplicht van het college én de periodieke actualiseringsplicht van de raad ten aanzien van bestemmingsplannen. 'Combineer die twee plichten en dan wordt vanzelf de planologische aanvaardbaarheid van een hinderlijk kinderdagverblijf ter discussie gesteld.' Althans, dat was zijn inventieve plan.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen