Nieuwe stedelijke ontwikkeling: verdere ontwikkelingen

Nieuwe stedelijke ontwikkeling: verdere ontwikkelingen

Een interessante uitspraak over de ladder voor duurzame verstedelijking en de eisen die worden gesteld aan de behoefte aan een ontwikkeling. Ook geeft de uitspraak inzicht in de wijze waarop de Raad van State inhoudelijk de behoefte toetst in het kader van de uitvoerbaarheid van een plan.