Opening voor permanente bewoning van recreatiewoningen

Opening voor permanente bewoning van recreatiewoningen

In deze uitspraak maakt de Raad van State permanente bewoning van een recreatieappartementencomplex mogelijk. De uitspraak is in de eerste plaats interessant, omdat Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om een reactieve aanwijzing te geven, desgewenst kunnen baseren op een provinciale structuurvisie.