Niet verlenen verklaring van geen bedenkingen gepasseerd met art. 6:22 Awb

Niet verlenen verklaring van geen bedenkingen gepasseerd met art. 6:22 Awb

Deze uitspraak is om twee redenen interessant. Er wordt een uitzondering gemaakt op de lijn waarbinnen nieuwe beroepsgronden kunnen worden ingediend nadat StAB een deskundigenbericht heeft uitgebracht; het niet verlenen van een verklaring van geen bedenking wordt met artikel 6:22 Awb gepasseerd.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen