Niet verlenen verklaring van geen bedenkingen gepasseerd met art. 6:22 Awb

Niet verlenen verklaring van geen bedenkingen gepasseerd met art. 6:22 Awb

Deze uitspraak is om twee redenen interessant. Er wordt een uitzondering gemaakt op de lijn waarbinnen nieuwe beroepsgronden kunnen worden ingediend nadat StAB een deskundigenbericht heeft uitgebracht. En het niet verlenen van een verklaring van geen bedenking wordt met art. 6:22 Awb gepasseerd.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen