Niet verlenen verklaring van geen bedenkingen gepasseerd met art. 6:22 Awb

Niet verlenen verklaring van geen bedenkingen gepasseerd met art. 6:22 Awb

Deze uitspraak is om twee redenen interessant. Er wordt een uitzondering gemaakt op de lijn waarbinnen nieuwe beroepsgronden kunnen worden ingediend nadat StAB een deskundigenbericht heeft uitgebracht; het niet verlenen van een verklaring van geen bedenking wordt met artikel 6:22 Awb gepasseerd.