Juridisch kader voor pesticidengebruik en voedselveiligheid: fipronil voor dummies

Juridisch kader voor pesticidengebruik en voedselveiligheid: fipronil voor dummies

Elke producent die beoogt om pesticiden met werkzame stoffen op de Europese markt te brengen, is afhankelijk van de toelating door de Europese als nationale overheid. Die toelating is bovendien niet permanent, maar tijdelijk. Hieronder een basisinzicht van hoe pesticiden op de markt terecht kunnen komen. Als voorbeeld is, hoe kan het anders, fipronil genomen.