Twijfel zaaien over planschade loont

Twijfel zaaien over planschade loont

In deze uitspraak worden de voorwaarden waaronder een deskundigenadvies over planschade in twijfel kan worden getrokken nog eens verduidelijkt. Wanneer een appellant erin slaagt om concrete aanknopingspunten aan te voeren voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van het advies, betekent dit dat het besluit tot het toekennen van planschade door het bestuursorgaan onvoldoende onderbouwd is en onderuit gaat.