De VVGB in het omgevingsrecht

De VVGB in het omgevingsrecht

In het kader van een omgevingsvergunning is soms een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig. Als een VVGB wordt geweigerd, moet de omgevingsvergunning ook worden geweigerd. Aan een VVGB zijn verschillende (procedure)regels verbonden, zoals de regel door welk bestuursorgaan een ontwerp-VVGB en een definitieve VVGB moeten zijn opgesteld. De Raad van State heeft hierover een heldere uitspraak gedaan.