Fosfaatreductieplan niet in strijd met ongestoord genot van eigendom

Fosfaatreductieplan niet in strijd met ongestoord genot van eigendom

Na afschaffing van het stelsel van melkquota per 1 april 2015 heeft een aantal Nederlandse melkveehouders vlak vóór inwerkingtreding van de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 kans gezien om hun melkveestapel uit te breiden. Deze melkveehouders zagen zich dus in 2017 voor de keuze gesteld om investeringen van vóór de invoering van het plan terug te draaien of hoge heffingen te betalen. Melkveehouders hebben daarop de vraag opgeworpen in hoeverre de Regeling zich verhoudt tot het in artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM (EP) neergelegde recht op ongestoord genot van het eigendom. Het CBb ziet geen strijd met dit artikel.