Staat moet meer doen tegen CO2-uitstoot

Staat moet meer doen tegen CO2-uitstoot

De Staat moet meer doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Klimaatverandering is een reële dreiging, met een ernstig risico. 'Het is de verplichting van de Staat om daartegen bescherming te bieden', aldus Gerechtshof Den Haag. Met deze uitspraak heeft Urgenda het hoger beroep in de door haar aangespannen principezaak gewonnen.