Faseringsregeling Wabo: tweede fase niet buiten behandeling als eerste fase onvolledig is

Faseringsregeling Wabo: tweede fase niet buiten behandeling als eerste fase onvolledig is

De Wabo biedt de mogelijkheid om voor een project bestaande uit meerdere vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning in twee fasen te verlenen. Wanneer de vergunningaanvraag voor de eerste fase niet volledig blijkt te zijn en daardoor buiten behandeling wordt gesteld, mag een bestuursorgaan niet zonder meer ook de vergunningaanvraag voor de tweede fase buiten behandeling stellen.