AB-noot bij nadeelcompensatiekwesties op grond van de Tracéwet

AB-noot bij nadeelcompensatiekwesties op grond van de Tracéwet

Rechtstreeks beroep bij de Afdeling in zaken over nadeelcompensatie op grond van de Tracéwet. De Afdeling formuleert verjaringsregels die gelden voor aanspraken op nadeelcompensatie voor vanwege een Tracébesluit geleden schade.