Hoofdlijnen herziening pachtbeleid

Hoofdlijnen herziening pachtbeleid

Een herziening van het huidige pachtstelsel is nodig om de verhouding tussen verpachters en pachters te verbeteren. Het pachtsysteem zou moeten bijdragen aan duurzaam bodembeheer en het versterken van de positie van de boer, die meer mogelijkheden krijgt om te kunnen investeren. De belangrijkste wens is om een nieuwe, langlopende pachtvorm te introduceren en deze tot de standaard te maken. Op dit moment sluiten verpachters veelal kortdurende contracten af, die hogere prijzen kennen.