Geconsolideerde versie Omgevingswet

Geconsolideerde versie Omgevingswet

Een speciale versie van de tekst van de nieuwe Omgevingswet. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van het wetsvoorstel zijn aangebracht—bijvoorbeeld via de nota van verbetering, de amendementen en de Invoeringswet Omgevingswet.