Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen. Het besluit regelt de activiteiten: meststoffen, graven, saneren, toepassen van grond en baggerspecie, bouwstoffen en bouwen op verontreinigde bodem. Voorts regelt het besluit het overgangsrecht.