Eerst waarschuwen niet per definitie in strijd met beginselplicht tot handhaving

Eerst waarschuwen niet per definitie in strijd met beginselplicht tot handhaving

De Afdeling laat met deze uitspraak wederom zien dat het volgen van gemeentelijk beleid kan betekenen dat een gemeente (aanvankelijk) afziet van handhaving—één van de uitzonderingen van de beginselplicht tot handhaving. Als het bestuursorgaan redelijk beleid heeft opgesteld waarin staat dat het bestuursorgaan de overtreder in bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot herstel voordat het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het bestuursorgaan zich in beginsel aan dit beleid te houden. Een dergelijke handelswijze levert geen strijd op met de beginselplicht tot handhaving.