Wanneer is een projectplan voldoende gemotiveerd?

Wanneer is een projectplan voldoende gemotiveerd?

Als een waterschap (of Rijkswaterstaat) een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dan is het vaststellen van een projectplan verplicht. Het projectplan is in feite een vergunning die het orgaan aan zichzelf verleend. Nadat het projectplan in de onderstaande zaak in eerdere instantie werd vernietigd, kon het na een aanpassing wel door de beugel. Uit de uitspraak blijkt hoe moet worden beoordeeld of een projectplan voldoet aan de eisen die aan de motivering worden gesteld.