Tuchtrechtelijk verleden geprojecteerd op verkeerde advocaat

Tuchtrechtelijk verleden geprojecteerd op verkeerde advocaat

Een advocaat legde beslag bij een andere advocaat op grond van een huurgeschil. Bij dat beslag vermeldde de advocaat in zijn verzoekschrift dat klager—de beslagene—als gevolg van een schrapping van het tableau zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit bleek echter bij nader inzien op een andere advocaat betrekking te hebben.