Tuchtrecht niet bedoeld om werk van tuchtrechter te beoordelen