Raden van discipline houden er verschillende oordelen op na

Raden van discipline houden er verschillende oordelen op na

De vier raden van discipline oordeelden de afgelopen vijf jaar over bijna 5.000 klachten tegen advocaten. In 30 procent van de gevallen werd de klacht gegrond verklaard. De raden legden ruim 1.400 keer een maatregel op: 1.000 keer werd een waarschuwing of berisping uitgesproken, in 300 zaken kwam het tot een schorsing (al dan niet voorwaardelijk) en een definitief beroepsverbod werd 74 keer opgelegd. Er blijken evenwel behoorlijke verschillen te bestaan tussen de raden. In Den Bosch krijgen advocaten eerder een maatregel opgelegd dan elders. In Amsterdam worden klachten vaker ongegrond verklaard, en Arnhem blijkt terughoudend met schorsingen en schrappingen.