Top-50 advocatuur 2020

Top-50 advocatuur 2020

Het lijkt er op dat de baby boomers de grote advocatenkantoren aan het verlaten zijn. Ondanks een flinke instroom van junioren blijft het aantal advocaten in de top-50 constant, rond de 4.500 fee earners. 25 procent van alle advocaten werkt daarmee bij de 50 grootste kantoren van het land.