Niet onnodig grievend, wel onbetamelijk

Niet onnodig grievend, wel onbetamelijk

Zoals bekend hebben advocaten een grote mate van vrijheid bij de belangenbehartiging, maar mag men zich volgens vaste jurisprudentie niet onnodig grievend uitlaten over de wederpartij. De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de advocaat die grens in de onderstaande zaak niet heeft overschreden. Toch is het daarmee niet klaar: 'Ieder afzonderlijk zijn de litigieuze passages weliswaar niet (allemaal) onbehoorlijk, maar in onderlinge samenhang gezien en mede gelet op het veelvuldig gebruik van de soms forse beschuldigingen, is er sprake van een handelen in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt.'