Dronken bij politieverhoor: voorwaardelijke schorsing

Dronken bij politieverhoor: voorwaardelijke schorsing

"Enerzijds is het nuttigen van alcohol door een advocaat een privÚ-aangelegenheid die in beginsel niet valt onder tuchtrechtelijke controle," aldus de tuchtrechter. "Anderzijds vloeit uit professionele maatstaven voort dat het optreden door een advocaat niet op enigerlei wijze op negatieve wijze mag worden be´nvloed door alcoholgebruik en dat een advocaat aldus ook dient te voorkomen dat hij op enigerlei wijze onder invloed van alcohol staat of handelt op het moment dat hij rechtsbijstand verleent."