Eerste Kamer akkoord met wetgeving tegen geoblocking van consumenten

Eerste Kamer akkoord met wetgeving tegen geoblocking van consumenten

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 7 en 8 van Verordening (EU) 2018/302 inzake de aanpak van geoblocking. Dit is een ongerechtvaardigde handelspraktijk waarbij de online toegang tot goederen of diensten wordt beperkt of aangepast om met de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant verband houdende redenen.