Bestuurder blijft geld van bv lenen: schorsing

Bestuurder blijft geld van bv lenen: schorsing

Het komt regelmatig voor dat een onderneming twee bestuurders heeft die ook beide aandeelhouder zijn. Omdat besluiten met meerderheid van stemmen moeten worden genomen, ligt het gevaar van een patstelling dan al gauw op de loer. Het schorsen van één van de bestuurders kan de impasse doorbreken.