Nieuwe Leidraden ACM over horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen

Nieuwe Leidraden ACM over horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen

Als ondernemer kan het voordelen opleveren om met concurrenten samen te werken. Horizontale afspraken tussen directe concurrenten kunnen echter negatieve gevolgen hebben voor de mededinging. De 'Leidraad samenwerking tussen concurrenten' licht toe wat is toegestaan en wat niet. De eveneens nieuwe 'Leidraad afspraken tussen leveranciers en afnemers' richt zich op afspraken tussen niet-concurrenten (verticale samenwerking). Daarbij gaat het onder meer om afspraken over (i) verticale prijsbinding, (ii) verboden op online verkoop en (iii) geografische marktopdelingen.