Vernietiging van exoneratiebeding in algemene voorwaarden

Vernietiging van exoneratiebeding in algemene voorwaarden

Een interessante uitspraak over de vernietiging van een beding op de grijze lijst. De zaak ging om een geschil tussen een particuliere opdrachtgever en een aannemer. De aannemer had een gietvloer aangelegd welke aanzienlijke gebreken vertoonde. De opdrachtgever had in eerste aanleg een schadevergoeding van ruim 145.000 euro gevorderd. De aannemer deed tevergeefs een beroep op het exoneratiebeding in zijn algemene voorwaarden.