4x civielrechtelijk bestuursverbod sinds 2016

4x civielrechtelijk bestuursverbod sinds 2016

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Vijf nieuwe artikelen in de Faillissementswet (106a-106e Fw) regelen dat een curator of het OM aan de rechtbank kan vragen een bestuurder van een privaatrechtelijke rechtspersoon een bestuursverbod op te leggen. Voorwaarde is dan wel dat de rechtspersoon in kwestie failliet ging. Tweeënhalf jaar na de invoering zijn vier uitspraken gewezen waarin een bestuursverbod werd opgelegd.