Kwartaalupdate Beroepsaansprakelijkheid Q1 2019

Kwartaalupdate Beroepsaansprakelijkheid Q1 2019

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er op Rechtspraak.nl 15 uitspraken gepubliceerd waarin een (civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd ingesteld. Het merendeel betrof uitspraken met betrekking tot een advocaat, een uitspraak was gericht tegen een notaris en een uitspraak had betrekking op een assurantietussenpersoon.