Insolventiejuristen roepen politiek op tot onmiddellijke invoering WHOA

Insolventiejuristen roepen politiek op tot onmiddellijke invoering WHOA

Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen in financiële moeilijkheden komen. Het is van groot belang om faillissementen waar mogelijk te voorkomen. Dat kan door het aanbieden van een onderhands akkoord. Daarom is het noodzakelijk dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) zo spoedig mogelijk in werking treedt.