Eerste Kamer akkoord met Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO-register)

Eerste Kamer akkoord met Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO-register)

De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet voor het UBO-register aangenomen. De wet treedt naar verwachting in september 2020 in werking. Vanaf dan zijn nieuw opgerichte rechtspersonen verplicht om informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) te registreren bij het handelsregister. Bestaande entiteiten moeten hun UBO's binnen 18 maanden na inwerkingtreding inschrijven. Het niet nakomen van de verplichtingen zal op grond van de Wwft tot een bestraffing leiden.