Eerste Kamer neemt Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aan

Eerste Kamer neemt Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aan

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen verduidelijkt. Zo wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:
de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen in acht moeten nemen;
de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, en
ontslag van stichtingsbestuurders.