Eerste WHOA-akkoord bekrachtigd

Eerste WHOA-akkoord bekrachtigd

De Rechtbank Noord-Holland heeft het eerste WHOA-akkoord goedgekeurd. Met het akkoord werd het faillissement van een evenementenbedrijf in Haarlem afgewend. De rechtbank laat in deze uitspraak duidelijk blijken dat het voor haar beoordeling, en ook overigens voor de beoordeling door de schuldeisers, van groot belang is dat sprake is van een compleet en helder dossier. De rechtbank heeft verzoeksters op de mondelinge behandeling tevens op enkele punten om toelichting gevraagd. Deze vragen gingen over:
- ontvangen NOW-gelden;
- verschillen tussen de hoogte van de schulden op de crediteurenlijsten en de bedragen die op de stembrieven vermeld stonden;
- berekende liquidatiewaarden.